Archiwum rok 2008

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi i zużywalnymi

Warszawa, dnia 10 października 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi i zużywalnymi  dla CKiK MSWiA.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na dostawę na dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi i zużywalnymi, rozstrzygniętym dniu 09.10.2008 r. o godz. 10.00 złożona została jedna oferta Spółki HEMOSYSTEMS Sobczak i Wspólnicy Sp. J.  z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę netto w kwocie: 45.000,00  zł (100 PKT). Powyższa oferta została przyjęta przez Zamawiającego.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę systemu archiwizacji osocza wraz z zestawem startowym

Warszawa, dnia 10 października 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu archiwizacji osocza wraz z zestawem startowym dla CKiK MSWiA.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na dostawę systemu archiwizacji osocza wraz z zestawem startowym, rozstrzygniętym dniu 09.10.2008 r. o godz. 9.00 złożona została jedna oferta Spółki DiaHem – POL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę netto w kwocie: 95.698,60 zł (100 PKT). Powyższa oferta została przyjęta przez Zamawiającego.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę prasy automatycznej separacji krwi

Warszawa, dnia 10 października 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę prasy automatycznej separacji  krwi dla CKiK MSWiA.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na dostawę na dostawę prasy automatycznej, rozstrzygniętym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 11.00 złożona została jedna oferta firmy Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska  212/226, 01 – 460 Warszawa, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę netto w kwocie: 96.000,00 zł (100 PKT). Powyższa oferta została przyjęta przez Zamawiającego.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem

Warszawa, dnia 10 października 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem dla CKiK MSWiA.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na zakup i dostawę na dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem, rozstrzygniętym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 11.30 złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

1)  Oferta Nr 1; HAKMAN B. Żukowska, E. Młodzianowska S. c., ul. Suwalska 38 m. 32, 03 – 252 Warszawa, zaoferowana cena netto: 23.800,00 zł  netto (63 PKT),  ,

2)  Oferta Nr 2; CHEMINST POLSKA Aleksander Prychidny, ul. Olszewskiego 7, 51 – 642 Wrocław, zaoferowana cena netto: 23.800,00 zł netto (63 PKT),  ,

3)  Oferta Nr 3; DONSERV Wojciech Kaca, ul. Globusowa 38,  02 – 436 Warszawa, zaoferowana cena netto: 14.900,00 zł (100 PKT),

Cena stanowiła jedyne (100 %) kryterium wyboru Wykonawców. W wyniku porównania złożonych ofert, wybrana została oferta DONSERV Wojciech Kaca, ul. Globusowa 38,  02 – 436 Warszawa, który zaoferował najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 14.900,00 zł netto (100 PKT).

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę dwóch chłodziarek laboratoryjnych

Warszawa, dnia 10 października 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę dwóch chłodziarek laboratoryjnych  dla CKiK MSWiA.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na dostawę na dostawę dwóch chłodziarek laboratoryjnych, rozstrzygniętym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 10.00 złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

1)  Oferta Nr 1; FROST Tomasz B. Jankowski, ul. Wolska 46, 01 – 187 Warszawa , oferowana cena netto: 12.800,00 zł netto,

2)  Oferta Nr 2; Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska  212/226, oferowana cena netto: 19.400,00 zł.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych postanowił odrzucić ofertę firmy FROST Tomasz B. Jankowski, ul. Wolska 46, 01 – 187 Warszawa, która okazała się niezgodna z treścią SIWZ. Zaoferowane przez powyższego oferenta urządzenia nie są urządzeniami medycznymi, co powinno stanowić podstawowy atrybut oferowanych chłodziarek laboratoryjnych. Zgodnie z treścią ogłoszenia, a także SIWZ oferowane chłodziarki powinny mieścić się w grupie  urządzeń medycznych oznaczonych we Wspólnym Słownikiem Zamówień kodem CPV – 33190000 – 8.

Cena stanowiła jedyne (100 %) kryterium wyboru Wykonawców. W związku z odrzuceniem oferty firmy FROST Tomasz B. Jankowski, ul. Wolska 46, 01 – 187 Warszawa, wybrana została oferta Spółki Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie, która w zakresie dostawy  całości przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę w kwocie 19.400,00 zł netto (100 PKT).

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania składników krwi

Warszawa, dnia 10 października 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania składników krwi dla CKiK MSWiA.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej, rozstrzygniętym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 9.30 złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

1)  Oferta Nr 1; PHPU ZUBER Andrzej Zuber, Pl. Legionów 8, 50 – 047 Wrocław, oferowana cena netto: 29.000,00 zł  netto,

2)  Oferta Nr 2; FROST Tomasz B. Jankowski, ul. Wolska 46, 01 – 187 Warszawa , oferowana cena netto: 17.600,00 zł netto,

3)  Oferta Nr 3; Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska 212/226,
01 – 460 Warszawa, oferowana cena netto: 23.000,00 zł,

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych postanowił odrzucić ofertę firmy FROST Tomasz B. Jankowski, ul. Wolska 46, 01 – 187 Warszawa, która okazała się niezgodna z treścią SIWZ. Pojemność zaoferowanej przez powyższą firmę zamrażarki wynosi 450 L, podczas gdy Zamawiający oczekiwał dostawy urządzenia o wymiarach mieszczących się w przedziale  500 – 600 L.
Cena stanowiła jedyne (100 %) kryterium wyboru Wykonawców. Zamawiający na podstawie art. 93 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych postanowił unieważnić postępowanie jako, że cena najkorzystniejszej oferty ( w związku z odrzuceniem oferty FROST Tomasz B. Jankowski – cena z oferty Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie) przewyższa kwotę 18.000,00,  którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 500 zgrzewów

Warszawa, dnia 24 września  2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę  zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 500 zgrzewów
dla CKiK MSWiA

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę jednej sztuki zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 500 zgrzewów

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 500 zgrzewów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
  – różne urządzenia medyczne: CPV – 33190000 – 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5.  odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  (równoznaczne z odbiorem jest pobranie ze strony internetowej Zamawiającego),
6.  przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7.  dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujące:
1)  oryginał oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo innego równoznacznego dokumentu lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)  wykaz tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie  ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi,  że dostawy  zostały wykonane prawidłowo,
5)  informację (zaświadczenie) banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)  dokumenty potwierdzające fakt legalizacji oferowanych urządzeń lub świadectwo zgodności oraz certyfikat CE.,
7)  dokument pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
8)  dokument potwierdzający fakt posiadania autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz opis jego funkcjonowania potwierdzający dostępność maksymalnie do 48 h od momentu zawiadomienia o awarii.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 09.10.2008 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 09.10.2008 r. o godz. 10.00  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Termin wykonania dostawy to 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę jednego pełnego systemu archiwizacji próbek osocza

Warszawa, dnia 24 września  2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę  jednego pełnego systemu archiwizacji próbek osocza dla CKiK MSWiA

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę jednego kompletnego systemu
archiwizacji próbek osocza.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu archiwizacji próbek osocza.
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
  – różne urządzenia medyczne: CPV – 33190000 – 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5.  odbiorą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (równoznaczne z odbiorem jest pobranie ze strony internetowej Zamawiającego),
6.  przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7.  dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujące:
1)  oryginał oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo innego równoznacznego dokumentu lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)  wykaz tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie  ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi,  że dostawy  zostały wykonane prawidłowo,
5)  informację (zaświadczenie) banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)  dokumenty potwierdzające fakt legalizacji oferowanych urządzeń lub świadectwo zgodności oraz certyfikat CE.
7)  dokument pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
8)  dokument potwierdzający fakt posiadania autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz opis jego funkcjonowania potwierdzający dostępność maksymalnie do 48 h od momentu zawiadomienia o awarii.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl. 

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 09.10.2008 r. do godziny 9.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 09.10.2008 r. o godz. 9.30  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Termin wykonania dostawy to 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę jednej komory laminarnej wraz z wyposażeniem

Warszawa, dnia 23 września  2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę  jednej komory laminarnej wraz z wyposażeniem
dla CKiK MSWiA

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej wraz z wyposażeniem.
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
  – różne urządzenia medyczne: CPV – 33190000 – 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5.  odbiorą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (równoznaczne z odbiorem jest pobranie ze strony internetowej Zamawiającego),
6.  przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7.  dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujące:
1)  oryginał oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo innego równoznacznego dokumentu lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)  wykaz tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie  ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi,  że dostawy  zostały wykonane prawidłowo,
5)  informację (zaświadczenie) banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)  certyfikat potwierdzający posiadanie przez urządzenie znaku CE oraz spełnianie norm mikrobiologicznych bezpieczeństwa EN  12469:2000,
7)  dokument pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
8)  dokument potwierdzający fakt posiadania autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz opis jego funkcjonowania potwierdzający dostępność maksymalnie do 48 h od momentu zawiadomienia o awarii.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl. 

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 08.10.2008 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 11.30  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Termin wykonania dostawy to 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę jednej sztuki prasy do automatycznej preparatyki krwi

Warszawa, dnia 23 września  2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę  jednej sztuki prasy do automatycznej preparatyki krwi
dla CKiK MSWiA

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę jednej sztuki prasy do automatycznej preparatki krwi.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki prasy do automatycznej preparatyki krwi.
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
  – różne urządzenia medyczne: CPV – 33190000 – 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5.  odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  (równoznaczne z odbiorem jest pobranie ze strony internetowej Zamawiającego),
6.  przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7.  dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujące:
1)  oryginał oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo innego równoznacznego dokumentu lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)  wykaz, tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie  ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi,  że dostawy  zostały wykonane prawidłowo,
5)  informację (zaświadczenie) banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)  dokumenty potwierdzające fakt legalizacji oferowanych urządzeń lub świadectwo zgodności oraz certyfikat CE.,
7)  dokument pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
8)  dokument potwierdzający fakt posiadania autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz opis jego funkcjonowania potwierdzający dostępność maksymalnie do 48 h od momentu zawiadomienia o awarii.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 08.10.2008 r. do godziny 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 11.00  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Termin wykonania dostawy to 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę dwóch chłodziarek laboratoryjnych

Warszawa, dnia 23 września  2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę  dwóch chłodziarek laboratoryjnych
dla CKiK MSWiA
Nr ogłoszenia w BZP na portalu UZP 231895 – 2008

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch chłodziarek laboratoryjnych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
·  przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch chłodziarek laboratoryjnych,
·  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
– różne urządzenia medyczne: CPV – 33190000 – 8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5.  odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  (równoznaczne z odbiorem jest pobranie ze strony internetowej Zamawiającego),
6.  przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7.  dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujące:
1)  oryginał oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo innego równoznacznego dokumentu lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)  wykaz, tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie  ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi,  że dostawy  zostały wykonane prawidłowo,
5)  informację (zaświadczenie) banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)  dokumenty potwierdzające fakt legalizacji oferowanych urządzeń lub świadectwo zgodności oraz certyfikat CE.,
7)  dokument pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl. 

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 08.10.2008 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 10.00  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Termin wykonania dostawy to 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę jednej sztuki zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania składników krwi

Warszawa, dnia 23 września  2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę  jednej sztuki zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania składników krwi dla CKiK MSWiA
Nr ogłoszenia w BZP: 231793 – 2008

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę jednej zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania składników krwi.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania składników krwi.
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
  – różne urządzenia medyczne: CPV – 33190000 – 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5.  odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  (równoznaczne z odbiorem jest pobranie ze strony internetowej Zamawiającego),
6.  przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7.  dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujące:
1)  oryginał oświadczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo innego równoznacznego dokumentu lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)  wykaz tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie  ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi,  że dostawy  zostały wykonane prawidłowo,
5)  informację (zaświadczenie) banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)  dokumenty potwierdzające fakt legalizacji oferowanych urządzeń lub świadectwo zgodności oraz certyfikat CE.,
7)  dokument pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl. 

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 08.10.2008 r. do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 08.10.2008 r. o godz. 9.30  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Termin wykonania dostawy to 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2008 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę artykułów spożywczych

Warszawa, dnia 15 września 2008 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dyrekcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bezprzetargowym na dostawę artykułów spożywczych, obejmujących kawę, herbatę, cukier oraz wafle wybrana została oferta Spółki Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia w kwocie 7831,50 zł  netto. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie. 

 

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa MSWiA

Beata Uszyńska – Kałuża

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Warszawa, dnia 09 września 2008 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych zgodnie ze specyfikacją ilościową określoną w załączonym formularzu oferty. Ofertę sporządzoną na załączonym formularzu prosimy nadesłać faksem na nr 022 508 24 62 w terminie do dnia 12.09.2008 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie bezprzetargowym, jako że przewidywana wartości zamówienia będzie niższa aniżeli równowartość kwoty14.000 euro. CKiK MSWiA dokona zawarcia umowy z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę przedmiotu zamówienia. CKiK MSWiA zastrzega sobie możliwość zawarcia umów z więcej niż jednym Wykonawcą, jak również może nie dokonać wyboru żadnej oferty lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje w zakresie powyższego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 022 508 24 62.

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa MSWiA
Beata Uszyńska – Kałuża

FORMULARZ_OFERTY.doc

Przetarg nieograniczony na dostawę czekolady

Warszawa, dnia 04 września 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWiA działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 04.09.2008 r. o godzinie 10.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 120.000 tabliczek czekolady dla CKiK MSWiA. W postępowaniu złożono trzy oferty nie podlegające odrzuceniu:

 1. oferta nr 1 – SEREK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panny Wodnej 22, 04 – 862 Warszawa, zaoferowana cena netto całości przedmiotu zamówienia to 258.000,00 zł, cena brutto: 314.400,00 zł (46 PKT),
 2. oferta nr 2 – Z.P.C. „CHOCOMOCO” Kinga Rzepecka z siedzibą w Karczewie, ul. Rynek Zygmunta Starego 21, 05 – 480 Karczew, zaoferowana cena netto całości przedmiotu zamówienia to 120.000,00 zł, cena brutto: 146.400,00 zł (100 PKT),
 3. oferta nr 3 – „TERRAVITA” Łukasz Rola – Podczaski z siedzibą w Warszawie , ul. Grochowska 301/305, 03 – 842 Warszawa, zaoferowana cena netto całości przedmiotu zamówienia to 134.400,00 zł, cena brutto: 164.400,00 zł (89 PKT),

W wyniku porównania złożonych ofert, została wybrana oferta nr 2 firmy Z.P.C. „CHOCOMOCO” Kinga Rzepecka z siedzibą w Karczewie, ul. Rynek Zygmunta Starego 21, 05 – 480 Karczew, która zaoferowała najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia w kwocie netto 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu zawiadomień, o których mowa w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie później jak do ostatniego dnia związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSWiA
Beata Uszyńska – Kałuża

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę czekolady

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 508 12 10, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę czekolady.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 60.000 euro.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę partiami czekolady w ilości 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) tabliczek czekolady czterech rodzajów po 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) tabliczek czekolady każdego z czterech rodzajów (smaków). Dwa wymagane obligatoryjnie rodzaje czekolady to: mleczna oraz deserowa (gorzka), pozostałe dwa smaki dowolne, zaproponowane przez Wykonawcę w treści oferty. Czekolady wszystkich smaków powinny być czekoladami twardymi, a nie nadziewanymi.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : czekolada – 15842100 – 3

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Kryteria oceny ofert:

 1. cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. przygotują ofertę zawierającą oferowaną cenę przedmiotu zamówienia

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać pobrać ze strony internetowej: www.ckikmswia.com.pl pod hasłem Przetargi. O pobraniu SIWZ potencjalny Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem faksu nr: 022 508 24 62.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 04.09.2008 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w wyżej wskazanej siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 04.09.2008 r. o godz. 10.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. a będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faksem lub telefonicznie w terminie osiemnastu miesięcy od dnia zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego.

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Beata Uszyńska – Kałuża

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrekcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (CKiK MSWiA) z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Konkurs jest prowadzony w oparciu w art. 35 – 35 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 z 1991 r., poz. 408 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 1998 w sprawie umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 z 1998 r., poz. 592).

Umowa o udzielanie świadczeń będzie zawarta na okres 18 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji świadczeń nastąpi od dnia 01.08.2008 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnia się w siedzibie CKiK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 do dnia 08.07.2008 r. w dni robocze w godz. 9 – 15 .Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod wyżej wymienionym adresem do dnia 09.07.2008 r. do godz. 10 00

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju administracyjnym w CKiK MSWiA w dniu 09.07.2008 r. o godz. 10 30.

CKiK MSWiA będzie związane ofertą przez okres 20 dni. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach.

W przypadku pobrania przez Oferenta Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz załączników ze strony internetowej Zamawiającego, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie CKiK MSWiA przesyłając zawiadomienie faksem na nr: 022 508 24 62. Wszelkie informacje o warunkach konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 022 508 24 62.

Przetarg nieograniczony na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu

Warszawa, dnia 02 czerwca 2008 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczony na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszych ofert

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów, rozstrzygniętym w dniu 29.05.2008 r. o godz. 10.00 wybrana została:

 1. Oferta Nr 1; bioMerieux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 17, 01 – 882 Warszawa, która za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę netto w kwocie 395.494,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote), uzyskując ocenę 100 PKT,

Cena stanowiła jedyne (100 %) kryterium wyboru Wykonawców. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Przetarg nieograniczony na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu

Warszawa, dnia 14 maja 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów i dzierżawa aparatu.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 24496200 – 9

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

 • zakup testów wirusologicznych do badania metodami immunoenzymatycznymi (EIA) ) markerów wirusów przenoszonych droga krwi ( testy HBsAg wraz z testem potwierdzenia , anty-HCV i HIV Ag/ antyHIV 1/ 2 ) , testy do przeglądowej diagnostyki kiły w ilości 66 000 sztuk
 • wydzierżawienie na okres 18 miesięcy Zamawiającemu aparatu do badań immunoenzymatycznych połączone z dostawą i zakupem części zużywalnych do tego aparatu i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi tego aparatu oraz zapewnieniem dwóch przeglądów technicznych, dokonanych w powyższym osiemnastomiesięcznym okresie,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 29.05.2008 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 29.05.2008 r. o godz. 10.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na odczynników do badani krwi

Warszawa, dnia 03 kwietnia 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na odczynników do badani krwi.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszych ofert

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na dostawę odczynników do badania krwi w dniu 03.04.2008 r. o godz. 10.00 wybrane zostały złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

 1. Oferta Nr 1; FARMATOR Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 36, 87 – 100 Toruń, oferowane ceny netto: Pakiet Nr 1 – 29.671,70 zł (60 PKT), Pakiet Nr 2: – 970,00 zł (100 PKT), ,
 2. Oferta Nr 2; PROPLASMA Sp. z o.o., ul. Ludwinowska 17 K, 02 – 856 Warszawa, oferowane ceny netto: Pakiet Nr 1: – 17.670,00 ,00 zł (100 PKT)Cena stanowiła jedyne (100 %) kryterium wyboru Wykonawców. Wybrane zostały oferty następujących Wykonawców, którzy zaoferowali najniższe ceny w zakresie zaoferowanych Pakietów i ich oferty uzyskały 100 PKT:
 3. Oferta Nr 1; FARMATOR Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 36, 87 – 100 Toruń – w zakresie Pakietu Nr 2: cena netto: 970,00 zł (100 PKT), ,
 4. Oferta Nr 2; PROPLASMA Sp. z o.o. , ul. Ludwinowska 17 K, 02 – 856 Warszawa – w zakresie Pakietu Nr 1: – cena netto 17.670,00 ,00 zł (100 PKT)

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu prawo wniesienia protestu na ręce Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Dyrektor CKiK MSWiA

Beata Uszyńska – Kałuża

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania krwi

Warszawa, dnia 28 marca 2008 r.

Rozstrzygnięcie protestu

Zamawiający rozstrzygając protest firmy FARMATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który wpłynął w dniu 25.03.2008 r. postanowił uznać protest za częściowo zasadny oraz:

 1. dopuścić w zakresie Pakietu nr 1 poz. 5 – 16 oraz w zakresie Pakietu nr 2 poz. 1 , możliwość dostawy odczynników także w opakowaniach po 1 ml,
 2. w Pkt. 6.4.3 SIWZ dopuścić w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy możliwość dołączenia do oferty zamiast oryginału pełnomocnictwa poświadczonego przez Wykonawcę odpisu tego pełnomocnictwa,
 3. nadać nową, następującą treść Pkt. 7.2 SIWZ: :Wszystkie powyższe dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów albo załączników lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty”.

W pozostałym zakresie Zamawiający postanawia protest oddalić jako bezzasadny.

Pełna treść wraz z uzasadnieniem

Zawiadomienie o wniesieniu protestu do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania krwi

Warszawa, dnia 27 marca 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania krwi.

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Dyrekcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa działając na podstawie przepisu art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wniesieniu w dniu 25.03.2008 r. przez FARMATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (ul. Szosa Lubicka 36, 87 – 100 Toruń) protestu dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Zamawiający informuje o treści art. 181 ust. 4 w.w. Ustawy, zgodnie z postanowieniem którego uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni, od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Wykonawca zgłaszający przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu powinien wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy, który wniósł protest.

Protest powyższy będzie ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, jako że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor CKiK MSWiA
Beata Uszyńska – Kałuża

W załączeniu:

 1. Kopia protestu z dnia 25.03.2008 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę podwójnych i potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi

Warszawa, dnia 18 marca 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę podwójnych i potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszych ofert

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu na dostawę na dostawę podwójnych i potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, rozstrzygniętym w dniu 17.03.2008 r. o godz. 10.00 zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

 1. Oferta Nr 1; Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54 – 305 Wrocław, oferowane ceny netto: Pakiet Nr 1 – 81.410,00 zł (100 PKT), Pakiet Nr 2: – 52.500,00 zł (71 PKT), ,
 2. Oferta Nr 2; Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa, oferowane ceny netto: Pakiet Nr 2: – 43.500,00 ,00 zł (86 PKT)
 3. Oferta Nr 3; AxMediTec Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15 – 899 Białystok, oferowane ceny netto: Pakiet Nr 2: – 37.200,00 ,00 zł (100 PKT),

Oferowana cena stanowiła jedyne (100%) kryterium oceny Wykonawców. Wybrane zostały oferty następujących Wykonawców, którzy zaoferowali najniższe ceny w zakresie zaoferowanych przez siebie Pakietów:

 1. Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54 – 305 Wrocław w zakresie Pakietu nr 1 – zaoferowana cena – 81.410,00 zł netto,
 2. AxMediTec Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15 – 899 Białystok, w zakresie Pakietu nr 2 – zaoferowana cena netto – 37.200,00 zł,

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena przedmiotu zamówienia.

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte niezwłocznie, nie wcześniej jednak jak po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia protestu umowa nie zostanie zawarta do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę z odczynników do badania krwi

Warszawa, dnia 18 marca 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę z odczynników do badania krwi.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : odczynniki do badania krwi – 24496200 – 9

Pakiet 1

Odczynniki monoklonalne: układ ABO, RH , KELL

 1. odczynnik monoklonalny anty – A, 1 klon – w ilości 600 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 2. odczynnik monoklonalny anty – B, 1 klon – w ilości 300 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 3. odczynnik monoklonalny anty – D, IgM (RUM) – w ilości 1200 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 4. odczynnik monoklonalny anty – D, IgM + IgG (BLEND), wykrywający kategorię D VI – w ilości 400 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 5. odczynnik monoklonalny anty – k¯, – w ilości 60 ml – opakowania po 2 ml
 6. lektyna anty – A1 – w ilości 50 ml – opakowania po 5 ml.

Odczynniki monoklonalne do określenia fenotypów z układu Rh i innych układów oraz odczynniki poliklonalne

 1. odczynnik monoklonalny anty – CDE – w ilości 150 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 2. odczynnik monoklonalny anty – C – w ilości 100 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 3. odczynnik monoklonalny anty – c¯– w ilości 100 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 4. odczynnik monoklonalny anty – e¯ – w ilości 100 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 5. odczynnik monoklonalny anty – E – w ilości 100 ml – opakowania po 5 lub 10 ml
 6. odczynnik monoklonalny anty – C_W – 10 ml – opakowania po 2 lub 5 ml
 7. odczynnik monoklonalny anty – – Leª – 16 ml – opakowania po 2 ml
 8. odczynnik monoklonalny anty – Jka – 4 ml – opakowania po 2 ml
 9. odczynnik monoklonalny anty – Jkb – 4 ml – opakowania po 2 ml
 10. odczynnik poliklonalny anty – Fya – 4 ml – opakowania po 2 ml
 11. odczynnik poliklonalny anty – Fyb – 4 ml – opakowania po 2 ml
 12. odczynnik monoklonalny anty – M – 4 ml – opakowania po 2 ml
 13. odczynnik monoklonalny anty – N – 4 ml – opakowania po 2 ml
 14. odczynnik monoklonalny anty – S – 4 ml – opakowania po 2 ml
 15. odczynnik monoklonalny anty – s¯ – 4 ml – opakowania po 2 ml
 16. odczynnik monoklonalny anty – P1¯ – 4 ml – opakowania po 2 ml

Pakiet 2

 1. Standard Anty – D do kontroli pośredniego testu antyglobulinowego PTA – w ilości 60 ml – opakowania po 2 ml
 2. bufor Liss – 1,0 L – opakowania po 250 ml
 3. surowica antyglobulinowa poliklonalna gotowa do użycia – w ilości 150 ml – opakowania po 2 lub 5 ml.
 4. surowica antyglobulinowa monoklonalna IgG – gotowa do użycia – w ilości 25 ml – opakowania po 5 ml.

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje dostawy ciągłe Pakietów odczynników we wskazanych wyżej ilościach (z zastrzeżeniem treści SIWZ) w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (umów):

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej jeden Pakiet, nie dopuszcza natomiast możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości lub części (co najmniej jeden Pakiet) przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących jeden Pakiet. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 03.04.2008 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 03.04.2008 r. o godz. 10.00 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów podwójnych i potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi

Warszawa, dnia 04 marca 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawów podwójnych i potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : pojemniki na krew – 33141612 – 3

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej jeden Pakiet, nie dopuszcza natomiast możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

 • Pakiet nr 1
  7000 sztuk podwójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi (góra – góra).
 • Pakiet nr 2
  3000 sztuk potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi (góra – góra).

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ, zawierającą w szczególności oferowaną jednostkową cenę netto i brutto oraz cenę netto i brutto całości lub części przedmiotu zamówienia

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości lub części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących jeden Pakiet.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 17.03.2008 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 17.03.2008 r. o godz. 10.00.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.