Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 06 czerwca 2012 roku

Dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkachCOMPODOCK.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK, w dniu 05.06.2012 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W powyższym postępowaniu złożone została tylko jedna oferta przez  HEMOSYSTEMS Sobczak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska  212/226, 01 – 460 Warszawa, której w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena przyznano 100 pkt.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.