Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r.,

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi oraz zestawów jednorazowego użytku do filtracji zlewanych koncentratów krwinek płytkowych.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi oraz zestawów jednorazowego użytku do filtracji zlewanych koncentratów krwinek płytkowych, w dniu 12.06.2012 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

1)    Oferta MacoPharma  Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , (ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław), obejmująca Pakiet nr 1 – cena netto 31 875,00 zł, cena brutto 34 425,00 zł (przyznano łącznie 98 pkt: z czego cena: 68 pkt., jakość: 30 pkt.),

2)    Oferta BiaMediTec Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok), obejmująca: Pakiet nr 1 – cena netto 35 125,00 zł, cena brutto 37 935,00 zł (przyznano łącznie 89 pkt; z czego: cena: 62 pkt., jakość: 27 pkt.),

3)    Oferta Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie (ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa), obejmująca: Pakiet Nr 1 cena netto 31 000,00 zł, cena brutto 33 480,00 zł, (przyznano łącznie 100 pkt.; z  czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.), Pakiet Nr 2 cena netto 34 850,00 zł, cena brutto 37 638,00 zł (przyznano łącznie 100 pkt.; z  czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.).

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, wybrana została oferta Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie w zakresie obu Pakietów tj. Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2, jako że uzyskała najwyższą ilość punktów po ocenie przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu (cena i jakość). Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.