Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK.

Numer ogłoszenia: 129977 – 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
 

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dyrekcja CKiK MSW uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK, w dniu 19.07.2016 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W powyższym postępowaniu złożone została tylko jedna oferta przez  FRESENIUS KABI POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa), której w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena przyznano 100 pkt.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.