Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Warszawa, dnia   28 października 2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.

 Numer ogłoszenia: 321707 – 2016; data zamieszczenia: 12.10.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSW uprzejmie Państwa informuje, iż w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej, w dniu 25.10.2016 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta  tj. oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (adres: ul. Marcelińska 44, 60 – 354 Poznań,  której przyznano 100 punktów w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakim była cena całości przedmiotu zamówienia.

Dyrektor CKiK MSWiA