Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Warszawa, dn. 30.06.2017 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na a wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora  do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

Numer ogłoszenia: 529929-N-2017; data zamieszczenia: 09.06.2017, a także nr 95619 z dnia 12.06.2017 r,

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów, w dniu 19.06.2017 r. o godz. 13:30 doszło do dokonania czynności obejmującej  otwarcie ofert złożonych w tym postępowaniu.

Wybrana została oferta firmy ABBOT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 21 B, 02 – 676 Warszawa), która była jedyną ofertą złożoną w powyższym postępowaniu w związku z czym  przyznano jej w sumie 100 pkt. po ocenie dokonanej w oparciu o  kryteria oceny przewidziane w SIWZ.

 

Dyrektor CKiK MSWiA