Przetarg nieograniczony

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę urządzeń chłodniczych i mrożących dla CKiK MSWiA

Ogłoszenie nr. 602244-N-2017 z dnia 16-10-2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ_urządzenia chłodnicze
Zalacznik nr 1.1 do SIWZ
Zalacznik nr 1.2 do SIWZ
Zalacznik nr 1.3 do SIWZ
Zalacznik nr 1.4 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania_17_18_10.2017 r.
Odpowiedzi na zapytania_20_10.2017 r.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2017