Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: dostawę czekolady dla CKiK MSWiA ogłoszenie nr. 594994-N-2017 z dnia 28-09-2017r.

zawiadomienie o wyborze ofert