Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: dostawę urządzeń chłodniczych i mrożących dla CKiK MSWiA ogłoszenie nr. 602244-N-2017 z dnia 16-10-2017r.

zawiadomienie o wyborze ofert