Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi dla CKiK MSWiA

Zawiadomienie o wyborze ofert