ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Dotyczy przetarg nieograniczony na: dostawę i zakup zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu kompatybilnych z systemem Mirasol oraz zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w koncentratach krwinek płytkowych kompatybilnych z systemem Mirasol.

Zawiadomienie o wyborze oferty