PRZETARG NIEOGRANIZONY

Ogłoszenie nr 591522-N-2020 z dnia 2020-10-01

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2020r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy przetarg nieograniczony na: dostawę i zakup zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu kompatybilnych z systemem Mirasol oraz zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w koncentratach krwinek płytkowych kompatybilnych z systemem Mirasol.

Zestawienie ofert

Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy,
Ogłoszenie nr 529929-N-2017 z dnia 09.06.2017 r.   (więcej…)