ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy przetarg nieograniczony na: dostawę i zakup zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu kompatybilnych z systemem Mirasol oraz zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w koncentratach krwinek płytkowych kompatybilnych z systemem Mirasol.

Zestawienie ofert

Przetarg nieograniczony

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę urządzeń medycznych dla CKiK MSWiA.

Ogłoszenie nr. 646225-N-2018 z dn. 2018.11.09.r

SIWZ_urządzenia medyczne
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Załącznik nr 1.2 do SIWZ
Załącznik nr 1.3 do SIWZ
Załącznik nr 1.4 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Ogłoszenie nr 646225-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.

Odpowiedzi do wniosków (zapytań) – dot. przetargu na dostawę urządzeń medycznych dla CKiK MSWiA

Odpowiedź na pytanie

Przetarg nieograniczony

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę i zakup zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu kompatybilnych z systemem Mirasol oraz zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w koncentratach krwinek płytkowych kompatybilnych z systemem Mirasol.

Ogłoszenie nr 642938-N-2018 z dnia 30.10.2018 r.
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

Odpowiedź na pytania z dnia 07.11.2018 r.