Przetarg nieograniczony

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi dla CKiK MSWiA.

Ogłoszenie nr 508581-N-2018 z dnia 2018-01-29r.

Ogłoszenie
SIWZ_pojemniki_ostateczne
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dn. 01.02.2018
Odpowiedzi na pytania z dn. 02.02.2018r.

Przetarg nieograniczony

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę urządzeń chłodniczych i mrożących dla CKiK MSWiA

Ogłoszenie nr. 602244-N-2017 z dnia 16-10-2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ_urządzenia chłodnicze
Zalacznik nr 1.1 do SIWZ
Zalacznik nr 1.2 do SIWZ
Zalacznik nr 1.3 do SIWZ
Zalacznik nr 1.4 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania_17_18_10.2017 r.
Odpowiedzi na zapytania_20_10.2017 r.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Warszawa, dn. 30.06.2017 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na a wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora  do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

Numer ogłoszenia: 529929-N-2017; data zamieszczenia: 09.06.2017, a także nr 95619 z dnia 12.06.2017 r,

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów, w dniu 19.06.2017 r. o godz. 13:30 doszło do dokonania czynności obejmującej  otwarcie ofert złożonych w tym postępowaniu.

Wybrana została oferta firmy ABBOT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o. (adres: ul. Postępu 21 B, 02 – 676 Warszawa), która była jedyną ofertą złożoną w powyższym postępowaniu w związku z czym  przyznano jej w sumie 100 pkt. po ocenie dokonanej w oparciu o  kryteria oceny przewidziane w SIWZ.

 

Dyrektor CKiK MSWiA

 

Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy,
Ogłoszenie nr 529929-N-2017 z dnia 09.06.2017 r.   (więcej…)