Do zadań regionalnego centrum należy:

 • kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi,
 • prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi,
 • pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,
 • gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi,
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wytwarzanie składników krwi,
 • zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne,
 • zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,
 • udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i preparatami krwiopochodnymi,
 • sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania składników krwi.

Dane kontaktowe

Adres

Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

GPS

50.8730648, 20.605564904667

Telefon

Skip to content