Zasady funkcjonowania profilu Facebook i Instagram przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników.

Profil ten w mediach społecznościowych prowadzi Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWIA
z siedzibą w Warszawie (02-507), przy ul. Wołoskiej 137

W wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, sposobem ich przetwarzania
w ramach Facebooka czy Instagrama prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
za pomocą adresu e:mail: iodo@ckikmsw.pl

Gromadzimy tutaj naszych obserwujących aby przede wszystkim aby promować ideę krwiodawstwa
i informować o organizowanych przez nas wydarzeniach. 

Zatem jeżeli, drogi użytkowniku Facebooka lub Instagrama dobrowolnie np. skomentujesz nasz post
czy „polubisz nasz profil”, zgodnie z zasadami platformy Meta będziemy widzieć twoje imię, nazwisko, zdjęcie czy inne dane, które przekazałeś platformie. 

Będziemy mieli do nich dostęp tak długo jak będziesz tego chciał drogi użytkowniku. Zawsze możesz przestać obserwować nasze konto, usunąć swój post lub reakcję na niego. 

Proszę pamiętaj, że zawsze możesz od nas żądać realizacji twojego prawa do dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania tych danych, żądania ograniczenia przetwarzania, czy przenoszenia danych. Przysługuje ci także prawo do sprzeciwu. W celu realizacji tych praw prosimy o kontakt z Inspektorem. Zawsze także jeżeli uważasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane przysługuje
Ci prawo skargi do organu nadzorczego. 

Pamiętaj także, że do danych zawartych w mediach społecznościowych  mogą mieć dostęp podmioty, które są do tego uprawnione na podstawie przepisu prawa, ale także Meta Platforms Ireland Ltd, która jest właścicielem Facebooka oraz Instagrama.

My jako współadministrator administrujemy danymi wspólnie z Meta Platforms Ireland Ltd, która jest właścicielem Facebooka oraz Instagrama. Jeżeli drogi użytkowniku chciałbyś się dowiedzieć więcej
o zasadach naszej wzajemnej współpracy proszę przejdź pod ten link:  Facebook

Jeżeli chciałbyś wiedzieć o tym jak Meta administruje Twoimi danymi uprzejmie prosimy przejdź tutaj Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku

Korzystając z naszego profilu musisz mieć także Użytkowniku świadomość, że sami nie chcemy przekazywać twoich danych poza obszar EWG ale właściciel Facebooka lub Instagrama zarządza platformą globalnie – z informacjami o stosowanych zabezpieczeniach możesz zapoznać się pod linkiem Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku oraz Steps We Take to Transfer Data Securely | Meta (fb.com)