Deklaracja dostępności

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwanego dalej „Centrum”)

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak responsywnej wersji mobilnej serwisu
 • brak alternatywnych opisów zdjęć/grafik (wg WCAG)
 • brak ułatwień dla osób, które nie mogą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury (wg WCAG).
 • strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • zwiększenie i zmniejszenie kontrastu elementów graficznych w odniesieniu do tła i tekstu
 • skalowalność czcionki
 • wyróżnienie linków (odnośników)
 • tryb ciemny i jasny w celu poprawienia czytelności tekstu
 • czytelność: brak błędów dla publikacji danych kontaktowych wg https://validator.schema.org

Polityka prywatności

Centrum szanuje prywatność użytkowników korzystających z portalu www.ckikmswia.pl.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

Korzystając z serwisu systemu Centrum akceptujesz zasady polityki prywatności.

Wśród informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu mogą być:

 • Informacje w dziennikach serwerów – serwery www automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP (adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP)
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.)
 • Używamy ciasteczek, aby: ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Właścicielem serwisu jest Centrum z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa. Wszelkie dane są w nim gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.

Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w portalu systemu Centrum. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona odpowiednio uaktualniona.

Dostępność serwisu www.

Centrum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckikmswia.pl/

● Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 27.01.2023

● Data ostatniej dużej aktualizacji:27.01.2023

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

● Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-28

● Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Chada, adres poczty elektronicznej: info@ckikmswia.pl

https://ckikmswia.pl/deklaracja-dostepnosci/ Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: tel.: 22 508 12 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Centrum:

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

Do budynku „S” prowadzą dwa wejścia.

Główne wejście od ulicy Wołoskiej, boczne od ulicy Miłobędzkiej.

W budynku „S” znajdują się dwa wejścia.

Do głównego wejścia prowadzą stopnie. Natomiast drugie wejście, po lewej stronie budynku posiada windę przystosowaną do transportu osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Drzwi wejściowe każdego z dwóch wejść posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski

Budynek posiada parter oraz piętro pierwsze, drugie, trzecie i czwarte.

W budynku są dwie windy (po lewej stronie w korytarzu od strony wejścia głównego). Windy zamontowane w budynku gwarantują pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych

Panel sterujący kabiną wind zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pomieszczenia administracyjne znajduje się na drugim piętrze, na prawo od wind.

Tablice informacyjna znajduje się na głównych drzwiach do pomieszczeń administracyjnych.

Jest w kontrastowej kolorystyce (białe i czerwone litery na niebieskim tle).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze po przeciwnej stronie do wejścia, do części administracyjnej.

Do poziomu piętra czwartego prowadzą schody.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, po zawiadomieniu przez pracownika administracji, pracownik merytoryczny schodzi i obsługuje interesanta na parterze.

W budynku znajdują się oznaczenia dotyczące rozkładu pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku „S”. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana na niebiesko), jest w całości dostosowane.

Do budynku „G” prowadzą dwa wejścia.

Główne wejście od ulicy Wołoskiej lub od ulicy Miłobędzkiej.

W budynku „G” jest jedno wejście główne oraz wyjście ewakuacyjne. Do wejścia głównego prowadzą stopnie. Wejście nie jest przystosowane do transportu osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwość zorganizowania bezpiecznego transportu dla osób poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym po skontaktowaniu się z działem administracyjnym.

Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. W przypadku konieczności przeprowadzenia kwalifikacji lekarskiej, dedykowany personel medyczny może ją przeprowadzić w budynku „S”.

Budynek posiada wysoki parter.

Tablice informacyjna znajduje się na głównych drzwiach wejścia „G” oraz na ścianie po prawej stronie.

Jest w kontrastowej kolorystyce (białe i czerwone litery na niebieskim tle).

Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, po zawiadomieniu przez pracownika administracji, pracownik medyczny obsługuje interesanta w budynku „S” i w razie potrzeby organizuje bezpieczny transport do budynku „G”.

W budynku znajdują się oznaczenia dotyczące rozkładu pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku „G”. Miejsce postojowe nie jest oznaczone, ale jest w całości dostosowane.

Inne informacje

Dojazd do budynków Centrum przy ulicy Wołoskiej 137.

 • autobusami ZTM numer 138, 168 – (przystanek po obu stronach ulicy Wołoskiej; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami).
 • tramwajami ZTM numer: 1,3,4,7,9,15,17,25,33,35,78 – (przystanek po obu stronach ulicy Wołoskiej; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami).
 • samochodem ulicą Wołoska i Miłobędzka.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W Centrum pełniącym rolę koordynatora do spraw dostępności jest
Pan Mirosław Chada,
https://ckikmswia.pl/deklaracja-dostepnosci/
tel. 22 508 12 10, info@ckikmswia.pl