Kiedy nie możesz oddać krwi?

Osoba, która chce oddać krew, powinna być zdrowa, niebędąca w trakcje złego samopoczucia czy leczenia. Czas, kiedy nasz organizm nie jest zdrowy, jest osłabiony lub też, gdy przyjmujemy lekarstwa, stwarza zagrożenie z jednej strony przekazania krwi niespełniającej wymogów zdrowotnych, z drugiej natomiast naraża samego Dawcę na pogorszenie jego stanu zdrowia.

W przypadku przyjmowania leków okres karencji jest różny i zależy zarówno od choroby jak i przyjmowanych leków. Wyjątkiem jest zażywanie witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy.

DYSKWALIFIKACJA CZASOWA

ogólne przeciwwskazania

 • okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu;
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych;
 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej;
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych;
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.;
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii;
 • 6 miesięcy od zabiegu: gastroskopii (wziernikowanie żołądka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu);
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób: (np.: układu pokarmowego, moczowego, oddechowego);
 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 – 180/100 mm Hg;
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza zaświadczenia o wyleczeniu;
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej;
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę;
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia);
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne i malaria (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby);
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q;
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca;
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy;
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej;
 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny;
 • ciąża i okres karmienia piersią oraz
 • 9 miesięcy po porodzie;
 • 6 tygodni po poronieniu;
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników;
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek;
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych;
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38°C;
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków;
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie);
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy;
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia.

DYSKWALIFIKACJA CZASOWA

po szczepieniach

 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze;
 • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu;
 • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą);
 • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi;
 • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej;
 • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami.

Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).

Czasowo dyskwalifikuje również wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych), nocne poty, gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, niewyjaśniona utrata wagi ciała, przewlekła biegunka.

DYSKWALIFIKACJA STAŁA

choroby układu krążenia, m.in.

 • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi);
 • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego;
 • stan po zawale;
 • niewydolność krążenia;
 • miażdżyca znacznego stopnia;
 • choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu);
 • przewlekłe choroby naczyń obwodowych (choroby tętnic, nawracające zapalenia żył).

DYSKWALIFIKACJA STAŁA

choroby zakaźne

 • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalnie wątroby w wywiadzie;
 • Żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii;
 • Babeszjoza;
 • Kala Azar (leiszmanioza trzewna);
 • Trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa);
 • Promienica;
 • Tularemia.

DYSKWALIFIKACJA STAŁA

inne choroby

 • HLTV I/II retrowirus uważany za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniak z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego;
 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego;
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca);
 • choroby układowe np. kolagenozy;
 • nowotwory złośliwe;
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie;
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy, itp.;
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS);
 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenie poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym: narkomani, osoby uprawiające prostytucję, osoby często zmieniające partnerów seksualnych;
 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup;
 • lekozależność, alkoholizm;
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u osoby lub w rodzinie;
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek;
 • przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii;
 • przebycie malarii (chyba, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne);
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem subst. Psychotropowych.
Skip to content