Kontakt

Skontaktuj się z nami. Możesz zadzwonić, wysłać e-mail lub odwiedzić nas osobiście,
aby uzyskać więcej informacji na temat dawstwa krwi i naszej działalności.

Siedziba

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Rejestracja

+48 502 021 942

Dane adresowe

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Pobór krwi: budynek G
Administracja: budynek S

NIP 521 329 90 95
REGON 015785334
KRS 0000216938

Tel.: +22 508 13 12
Tel.: +22 508 12 10
Tel./Fax: +22 508 24 62
Fax: +22 508 12 16

Dział Ekspedycji Krwi
Tel.: +48 502 021 942

Rejestracja
Tel.: +48 502 021 942

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Lidia Janiszewska
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
E-mail: iodo@ckikmswia.pl

Jesteśmy również w mediach społecznościowych

Skip to content