Kontakt

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137
NIP: 521-32-99-095
e-mail: info@ckikmswia.pl

tel.           022 508 13 12
tel.           022 508 12 10
tel./fax     022 508 24 62
fax           022 508 12 16

Dział Ekspedycji Krwi
tel.           502 021 926

Rejestracja
tel.           502 021 942

Inspektor Danych Osobowych

Lidia Janiszewska

02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137
NIP: 521-32-99-095

tel.           022 508 13 12
e-mail: iodo@ckikmswia.pl