Szkolenia

Szkolenia dla pielęgniarek / położnych

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA informuje, że prowadzi szkolenia dokształcające z zakresu bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych w formie szkolenia podstawowego lub uzupełniającego.

Terminy i formy poszczególnych edycji szkoleń będą podawane w styczniu każdego roku.

Czas trwania szkolenia – 2 dni w ciągu danego miesiąca:

 • wtorek – wykłady

w godz. 8.30 – 16.00 –szkolenie podstawowe
w godz. 8.30 – 15.30 – szkolenie uzupełniające

 • czwartek – szkolenie praktyczne, seminarium oraz egzamin testowy

w godz. 8.30 – 12.00 – szkolenie podstawowe
w godz. 8.30 – 11.00 – szkolenie uzupełniające

Liczba uczestników każdej edycji: do 50 osób.
Koszt szkolenia 1 uczestnika:

 • kurs w zakresie podstawowym – 200,00 zł
 • kurs w zakresie uzupełniającym – 160,00 zł.

Forma płatności:
Przelew – najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – nr rachunku bankowego
19 1130 1017 0020 1465 2620 0001.

W przypadku zgłoszeń zbiorowych, w tym terminie należy przesłać również imienną listę wcześniej zgłoszonych uczestników.

Dokonanie zapłaty jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy proszeni są o posiadanie przy sobie, w dniu rozpoczęcia szkolenia, numeru prawa wykonywania zawodu.

Miejsce szkolenia:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, Budynek Administracyjny (AG), III piętro – Aula

Dodatkowych informacji udziela Kierownik szkolenia Pani mgr Joanna Milewska – tel. 22 508-24-59 lub 519 141 724.

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego zgłoszenia się pielęgniarek i położnych na w/w szkolenie – o zakwalifikowaniu decydować będzie liczba wolnych miejsc w danej edycji oraz uregulowanie należności na zasadach podanych wyżej. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie uczestnictwa z Kierownikiem szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania poszczególnych edycji szkolenia lub zmiany terminów bez podania przyczyn.

Termin szkoleń w 2023 roku:

 • 7 i 9 luty – szkolenie uzupełniające
 • 14 i 16 marzec – szkolenie podstawowe
 • 17 i 18 kwiecień – szkolenie uzupełniające (wyjątkowo poniedziałek -wykłady i wtorek- seminarium i egzamin)
 • 16 i 18 maj – szkolenie uzupełniające
 • 19 i 21 wrzesień – szkolenie uzupełniające
 • 10 i 12 październik – szkolenie podstawowe
 • 14 i 16 listopad – szkolenie uzupełniające