SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szkolenia dokształcające z zakresu bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych w formie szkolenia podstawowego lub uzupełniającego.

Termin najbliższego szkolenia

11i 12 marca 2024 roku (poniedziałek i wtorek) szkolenie podstawowe

Miejsce szkolenia

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
w Warszawie, ul. Wołoska 137,
Budynek Administracyjny (AG), III piętro – Aula

Informacje

Dodatkowych informacji udziela Kierownik szkolenia – mgr Joanna Milewska
tel.: +22 508 24 59 lub 519 141 724

Informacje szczegółowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni robocze
Liczba uczestników: do 50 osób

Poniedziałek – wykłady
szkolenie podstawowe – godz. 8.30 – 16.00
szkolenie uzupełniające – godz. 8.30 – 15.30

Wtorek– szkolenie praktyczne, seminarium oraz egzamin testowy
szkolenie podstawowe – godz. 8.30 – 12.00
szkolenie uzupełniające – godz. 8.30 – 12.00

Uczestnicy proszeni są o posiadanie przy sobie, w dniu rozpoczęcia szkolenia, numeru prawa wykonywania zawodu.

Forma płatności: przelew najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. Numer rachunku bankowego: 19 1130 1017 0020 1465 2620 0001.

Koszt szkolenia jednego uczestnika:
kurs w zakresie podstawowym – 200 zł,
kurs w zakresie uzupełniającym – 160 zł.

W przypadku zgłoszeń zbiorowych, należy przesłać również imienną listę uczestników.

Dokonanie zapłaty jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu. W przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Terminy szkoleń w 2024 roku

Terminy i formy poszczególnych edycji szkoleń są podawane w styczniu każdego roku. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów bez podania przyczyn.

19 i 20 lutego – szkolenie uzupełniające
11 i 12 marca – szkolenie podstawowe
15 i 16 kwietnia – szkolenie uzupełniające
13 i 14 maja – szkolenie uzupełniające
23 i 24 września – szkolenie uzupełniające
7 i 8 października – szkolenie podstawowe
18 i 19 listopada – szkolenie uzupełniające

Skip to content