Szkolenia

Szkolenia dla pielęgniarek

W związku z sytuacją epidemiczną, szkolenia z zakresu „Bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników”- dla pielęgniarek i położnych prowadzone przez CKiK MSWiA są zawieszone do odwołania. 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA informuje, że prowadzi szkolenia dokształcające z zakresu bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych w formie szkolenia podstawowego lub uzupełniającego.

Terminy i formy poszczególnych edycji szkoleń będą podawane w styczniu każdego roku.

Czas trwania szkolenia – 2 dni w ciągu danego miesiąca:

 • wtorek – zajęcia teoretyczne
  w godz. 9.00 – 17.00 –szkolenie podstawowe
  w godz. 9.00 – 15.30 – szkolenie uzupełniające
 • środa  – warsztaty szkoleniowe w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA i w Oddziale/Klinice CSK MSWiA
  oraz konsultacje dla zainteresowanych:
  w godz. 9.00 – 12.00 – szkolenie podstawowe i uzupełniające
  w godz. 12.30 – 16.00 – test egzaminacyjny i odbiór Certyfikatu

Liczba uczestników każdej edycji: do 50 osób.
Koszt szkolenia 1 uczestnika:

 • zakres podstawowy – 200,00 zł;
 • zakres uzupełniający – 160,00 zł.

Forma płatności:
przelew – najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – nr rachunku bankowego
19 1130 1017 0020 1465 2620 0001.
W tym terminie należy przesłać również imienną listę uczestników.

Dokonanie zapłaty jest warunkiem bezwzględnym dopuszczenia do udziału w szkoleniu.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezgłoszenia się na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy proszeni są o posiadanie przy sobie w dniu rozpoczęcia szkolenia numeru prawa wykonywania zawodu. Miejsce spotkania w pierwszym dniu – CSK MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, Budynek Administracyjny AG, III piętro, Sala Konferencyjna – ZIELONA

Dodatkowych informacji udziela Kierownik szkolenia Pani mgr Joanna Milewska  – tel. 22 508-24-59.

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego zgłoszenia się pielęgniarek i położnych na ww. szkolenie – o zakwalifikowaniu decydować będzie liczba wolnych miejsc w danej edycji oraz uregulowanie należności na zasadach podanych wyżej. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie uczestnictwa z Kierownikiem szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania poszczególnych edycji szkolenia lub zmiany terminów bez podania przyczyn.