Szkolenia

Szkolenia dla pielęgniarek / położnych

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA informuje, że prowadzi szkolenia dokształcające z zakresu bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych w formie szkolenia podstawowego i uzupełniającego.

Terminy i formy poszczególnych edycji szkoleń będą podawane w styczniu każdego roku.

Czas trwania szkolenia – 2 dni w ciągu każdego miesiąca:

  • wtorek – wykłady

w godz. 8.30 – 16.00 – szkolenie podstawowe

w godz. 8.30 – 15.00 – szkolenie uzupełniające

  • czwartek – szkolenie praktyczne, seminarium oraz egzamin testowy

w godz. 8.30 – 12.00 – szkolenie podstawowe

w godz. 8.30 – 11.00 – szkolenie uzupełniające

Liczba uczestników każdej edycji: do 50 osób

Koszt szkolenie 1 uczestnika:

  • kurs w zakresie podstawowym – 200 zł
  • kurs w zakresie uzupełniającym – 160 zł

Forma płatności:

Przelew – najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – nr rachunku bankowego

19 1130 1017 0020 1465 2620 0001

W przypadku zgłoszeń zbiorowych, w tym terminie należy przesłać również imienną listę wcześniej zgłoszonych uczestników.

Dokonanie zapłaty jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy proszeni są o posiadanie przy sobie, w dniu rozpoczęcia szkolenia, numeru prawa wykonywania zawodu.

Miejsce szkolenia:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, budynek administracyjny (AG), III piętro – Aula

Dodatkowych informacji udziela kierownik szkolenia Pani mgr Joanna Milewska –

nr tel. 22 508-24-59  lub 519 141 724

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania się pielęgniarek i położnych na w/w szkolenie – o zakwalifikowaniu decydować będzie liczba wolnych miejsc w danej edycji oraz uregulowanie należności na zasadach podanych powyżej. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie uczestnictwa z Kierownikiem szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania poszczególnych edycji szkolenia lub zmiany terminów  bez podania przyczyn.

Terminy szkoleń w drugim półroczu 2022 roku:

UWAGA zmiana terminu kursu w listopadzie 2022 r

  • 27 i 29 września – kurs uzupełniający
  • 18 i 20 października – kurs podstawowy
  • 8 i 9 grudnia – kurs uzupełniający