Jak oddać krew w CKiK

Proces oddania krwi został tak opracowany, aby w sposób szybki i zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew lub jej składniki. Na całą procedurę zarezerwuj sobie minimum godzinę w przypadku oddawania krwi pełnej, 2 godziny w przypadku oddawania składników krwi. W przypadku dużej liczby krwiodawców czas całej procedury może ulec wydłużeniu.

W przypadku niezakwalifikowania dawcy do oddania krwi, w tym dniu nie przysługuje dzień wolny. W takim przypadku będzie wystawiane zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność na czas badania lekarskiego.

Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi, morfologia, badania wirusologiczne).

PRZED PRZYBYCIEM

Przed przybyciem do punktu poboru krwi:

  • zjedz śniadanie / lekkostrawny posiłek (z niską zawartością tłuszczu),
  • wypij ok. 1 litra płynów bezalkoholowych.

Zabierz ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, żołnierska karta tożsamości, karta stałego pobytu lub czasowego, książeczka żeglarska lub dokument elektroniczny – konieczne jest zalogowanie się przy osobie rejestrującej i pokazanie odświeżonego dokumentu).

REJESTRACJA

Po przybyciu do punktu poboru krwi zostaniesz zarejestrowany w systemie komputerowym, otrzymasz też do wypełnienia kwestionariusz dotyczący Twojego stanu zdrowia. Należy go wypełnić przed wywiadem lekarskim.

Kwestionariusz należy dokładnie przeczytać, a następnie rzetelnie, zgodnie z prawdą odpowiedzieć na zawarte w nim pytania. Jeżeli masz wątpliwości w wypełnieniu kwestionariusza, zostaw puste miejsce, później pomoże Ci lekarz.

POBRANIE PRÓBKI KRWI

Wstępne badanie polega na pobraniu próbki krwi poprzez ukłucie w palec oraz sprawdzenie analityczne poziomu hemoglobiny, które trwa maksymalnie kilka minut.

Próbki krwi pobiera się w celu wykonania badania poziomu hemoglobiny lub raz do roku pełnej morfologii oraz grupy krwi – w przypadku dawców oddających krew po raz pierwszy.

Wszystkie badania są wykonywane wyłącznie przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Dzięki temu, zarówno dawcy jak i personel, zabezpieczeni są przed ewentualnym zakażeniem.

Na życzenie krwiodawca może otrzymać kopię wyników badań.

WYWIAD LEKARSKI

Odbywa się zawsze w zamkniętym pomieszczeniu. Lekarz zapoznaje się z wynikami badań wstępnych, dokonuje oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu oraz przeprowadza wywiad lekarski, który polega na zadaniu kilku pytań dotyczących stanu zdrowia czy też elementów uwzględnionych w kwestionariuszu.

Jeżeli dawca będzie miał niski poziom hemoglobiny lub hematokryt, nieprawidłowe tętno lub ciśnienie oraz inne objawy uniemożliwiające oddawanie krwi w dniu zgłoszenia się, lekarz poinformuje o powodzie dyskwalifikacji do oddania krwi, a w przypadku dyskwalifikacji czasowych – ustali ponowny termin zgłoszenia się do oddania krwi.

POBIERANIE KRWI

Krew pobiera się z żyły ze zgięcia łokciowego. Podczas wkłuwania igły, niektóre osoby odczuwają niewielki ból, inni lekkie ukłucie lub swędzenie. Po pobraniu krwi w miejscu wkłucia może być odczuwane pulsowanie.

Najczęściej pobierana jest krew pełna w ilości 450 ml (+/- 10%). Zabieg pobierania trwa od 3 do 10 minut.

Podczas donacji pobierane są również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka.

REGENERACJA

Po oddaniu krwi należy jeszcze posiedzieć w poczekalni przez kilka minut.

Podczas zabiegu i po jego zakończeniu dawca pozostaje pod opieką przeszkolonego personelu medycznego.

Otrzymasz posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal. Na ogół jest to 8 czekolad.

Dodatkowo przed lub po donacji oferujemy za darmo kawę i herbatę ze słodkimi dodatkami.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

  • każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi, morfologia, badania wirusologiczne),
  • wszystkie informacje uzyskane od dawców (kwestionariusz, rozmowa z lekarzem) pozostają poufne
  • pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nieobarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku,
  • osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę lub głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi,
  • na prośbę Dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni czy w szkole.
Skip to content