Strona główna

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137

e-mail: info@ckikmsw.pl

szczepimysie Slider_e-krew

⇒ ⇒ Informacja dla osób chcących oddać osocze ⇐ ⇐

DYSKWALIFIKACJA – POBYT W REJONACH ZAGROŻONYCH ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew, ze względu na wystąpienie zakażeń wirusem SARS-CoV-2  obowiązuje 10 dniowa dyskwalifikacja  dawców którzy przebywali poza granicami Polski na następujących terenach:

  1. Poza granicami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  2. Czech, Chorwacji, Liechtensteinu, Litwy, Słowacji, Słowenii, Węgier.

UWAGA
Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że dawcy krwi będą wpuszczani na teren CKiK MSWiA od godziny 7:30.

Ponadto, każdy dawca krwi, przed rejestracją, będzie miał obowiązkowo mierzoną temperaturę ciała.


Plakat_Coronavirus


Krew Ratuje Życie


e-krew

INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w rozliczeniu podatku dochodowego za bieżący rok istnieje możliwość odliczenia od dochodu m.in. darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Podatnik ma prawo dokonać odliczenia w ramach darowizn limitowanych w wysokości nie większej niż 6% dochodu.

Wartość darowizny odpowiada wysokości ekwiwalentu pieniężnego obliczonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2625).

Podstawą do odliczenia od dochodu będzie dokument wydawany przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym Honorowy Dawca Krwi w danym roku oddawał krew.