Strona główna

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137

e-mail: info@ckikmsw.pl

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników CKiK MSWiA w zamian za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w sobotę.
W związku z powyższym 7 stycznia 2022 r. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA
Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną uprzejmie informujemy, że dawcy krwi będą wpuszczani na teren CKiK MSWiA od godziny 7:30.

Ponadto, każdy dawca krwi, przed rejestracją, będzie miał obowiązkowo mierzoną temperaturę ciała.

DYSKWALIFIKACJA – POBYT W REJONACH ZAGROŻONYCH ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew, ze względu na wystąpienie zakażeń wirusem SARS-CoV-2  obowiązuje 10 dniowa dyskwalifikacja  dawców którzy przebywali poza granicami Polski na następujących terenach:

  1. Poza granicami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

szczepimysie Slider_e-krew

⇒ ⇒ Informacja dla osób chcących oddać osocze ⇐ ⇐


Plakat_Coronavirus


e-krew

INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w rozliczeniu podatku dochodowego za bieżący rok istnieje możliwość odliczenia od dochodu m.in. darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Podatnik ma prawo dokonać odliczenia w ramach darowizn limitowanych w wysokości nie większej niż 6% dochodu.

Wartość darowizny odpowiada wysokości ekwiwalentu pieniężnego obliczonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2625).

Podstawą do odliczenia od dochodu będzie dokument wydawany przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym Honorowy Dawca Krwi w danym roku oddawał krew.