Ochrona danych osobowych

Szanowni Krwiodawcy!

W Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA pobieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ zdecydowaliście się Państwo na szlachetny gest oddania krwi, która ratuje życie. Dlatego też, poza wyrazami wdzięczności za Państwa gest, pragniemy powiedzieć, że jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcecie się Państwo z nami skontaktować, nasza siedziba znajduje się przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, e-mail: info@ckikmswia.pl, tel.: +22 508 13 12

Jeśli macie Państwo pytania w zakresie sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi- prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Wołoska 137 w Warszawie, e-mail: iodo@ckikmsw.home.pl, tel.: +22 508 13 12.

Dlaczego pobieramy Państwa dane osobowe?

Ponieważ:

  • zobowiązują nas do tego przepisy prawne związane z pobieraniem i dystrybucją krwi oraz przepisy związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej i prawami pacjentów,
  • na podstawie przepisów musimy także archiwizować powstałą w ten sposób dokumentację medyczną.

Czy komuś przekażemy Państwa dane osobowe?

Tak, może się tak zdarzyć, ponieważ jesteśmy częścią większego systemu pobierania i dystrybucji krwi. Udostępniamy Państwa dane osobowe, np. Ministrowi Zdrowia czy innym Regionalnym Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Korzystamy także z szeregu usług, które umożliwiają nam normalne funkcjonowanie, dlatego może się zdarzyć, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane, np. firmom informatycznym, firmom świadczącym usługi pocztowe, firmom, które zajmują się niszczeniem dokumentacji czy kancelariom prawnym.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą u nas przechowywane przez okres 30. lat od końca roku, w którym dokonano ostatniej zmiany

Czego możecie Państwo oczekiwać od nas w związku z faktem, że przetwarzamy Państwa dane?

  • że umożliwimy Państwu dostęp do danych osobowych, a na Państwa prośbę również przekażemy ich kopie,
  • że na Państwa wniosek poprawimy lub uzupełnimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe,
  • że na wniosek przechowamy Państwa dane osobowe dłużej, gdyby były Państwu z jakiś powodów potrzebne.

Zawsze, jeśli uznacie Państwo, że w niewłaściwy sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie złożyć skargę do Organu Nadzorczego.

Czy musicie się Państwo z nami dzielić danymi osobowymi?

Jeżeli chcecie Państwo być honorowymi dawcami krwi, to podanie danych osobowych jest niezbędne i stanowi wymóg ustawy.

Skip to content