Przetarg nieograniczony – Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz zestawów do filtrowania dla CKiK MSWiA w Warszawie

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz zestawów do filtrowania dla CKiK MSWiA w Warszawie

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na na dostawę i zakup zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu kompatybilnych z systemem Mirasol 
oraz zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w koncentratach krwinek płytkowych kompatybilnych z systemem Mirasol.

Ogłoszenie

SIWZ

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

PRZETARG NIEOGRANIZONY

Ogłoszenie nr 591522-N-2020 z dnia 2020-10-01

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2020r.

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 577466-N-2020 z dnia 2020-08-25 r.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.

 

Ogłoszenie
SIWZ
Zalacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zalacznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ